Menu

Združenje motoristov

Podkategorije

  • Združenja
  • Združenje motoristov
  • Združenje motoristov - projekti

    Čeprav kot rotarijci namenimo veliko energije, idej in sredstev za projekte Rotary klubov, iz katerih prihajamo, pa nam še vedno ostane dovolj idej, da uresničimo še kakšen skupen projekt kot IFMR člani. Ti projekti niso odmevni ali zahtevni, so pa ciljno usmerjeni in vsem v zadovoljstvo.

    Pri tem nam nesebično pomagajo tudi naši partnerji in sponzorji, s katerimi nas povezuje veselje do voženj z motorji ali odnos do varnosti v prometu.

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia