Menu

Združenje motoristov

Mladinska dejavnost v klubu

v_klubu
• Administrativne obveznosti
• Finančne obveznosti
• Redne finančne obveznosti
• Prevzete (izredne) obveznosti
• Odbor za mladinsko izmenjavo
• Odbor za Rotaract
• Odbor za Interact
• Posebnosti pri družinski izmenjavi

Interact

INTERACT je eden najhitreje rastočih rotarijskih programov, je podmladek Rotary International.
V svetu je več kot 20.000 Interact klubov s skoraj 470.000 člani. V Slovenij imamo deset interact klubov in pet v Makedoniji.
• Interact klub sestavljajo osnovnošolci in srednješolci v starosti od 12 do 18 let, ki si lahko prek organiziranja projektov pridobijo bogate vodstvene in timske izkušnje. Hkrati pa delujejo dobrodelno in s tem pripomorejo družbi kot celoti. Predvsem pa se družijo in prijateljujejo ter gradijo nova prijateljstva, kar je za mlade v tej starosti izjemnega pomena.
• Ustanovitelj Interact kluba je Rotary klub, ki postane botrski klub. Interact klub se lahko ustanovi na ravni lokalne skupnosti ali na ravni srednje šole. Botrski Rotary klub določi mentorja za Interact, ki poskrbi za uspešen zagon, registracijo, rekrutacijo in nadaljnje delovanje kluba.
• Interact klubi imajo svoje vodstvo, botrski klub, skupaj s pooblaščenko guvernerja za Interact vodi “Interaktovce” pri razvoju lokalnih in mednarodnih projektov.
• Interact klubi so finančno samostojni, v Distriktu 1912 smo začetni zagon podprli v programu Novih generacij. Interactovci imajo svojo dvodnevno konferenco, na kateri so deležni koristnih vsebin različnih vrhunskih predavateljev , ki jih pripravljajo na poklicno prihodnost. Konferenca pa je med mladimi priljubljena tudi zaradi druženja in prijateljevanja.

Kaj mladi pridobijo z delovanjem v INTERACT KLUBU:
- Mrežo prijateljev doma in po celem svetu
- Organizacijska znanja
- Vodstvene in komunikacijske sposobnosti
- Naučijo se načinov kako pomagati drugim
- Spoznavanja in sprejemanja drugih kultur in drugačnosti
- Družbeno in socialno se angažirajo  postajajo aktivni državljani
- Se pripravljajo na poklicno prihodnost
- Se zabavajo
- Se udeležijo mednarodnih taborov
- Priporočilo z mednarodno veljavo za nadaljnje šolanje

INTERACT klubi v Sloveniji:
IAC Carnium
IAC Celje
IAC Idrija
IAC Ljubljana
IAC Ljubljana 25
IAC Maribor
IAC Novo mesto
IAC Škofja Loka
IAC Velenje

INTERACT klubi v Makedoniji:
IAC Bitola 
IAC Bitola Shirok sokak
IAC Kochani-Vinica
IAC Ohrid
IAC Prilep


Kontakt:
Pooblaščenka guvernerja za Interact, D1912
Snežana Šuput Gulin
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

interact interact1

 

Mladinska izmenjava

Struktura mladinske izmenjave
Dolgotrajna izmenjava

• Dolgotrajna ali celoletna izmenjava je oblika mladinske izmenjave, ki kakor že ime pove, traja celo leto. Gre za vzajemno izmenjavo mladih – srednješolcev, v starosti med 16 in 18 let, ki v tuji državi obiskujejo lokalno srednjo šolo. Cilj je spoznati kulturo države gostiteljice, hkrati pa se naučiti tujega jezika, v katerem bo spremljal pouk. V nasprotju s programi Rotary Foundation, se celoletne izmenjave lahko udeležijo tudi otroci rotarijcev. Dijaki živijo pri družinah in so dolžni obiskovati pouk in se udeleževati prireditev kluba ali distrikta gostitelja.
• Kandidat, ki izpolnjuje zahtevne pogoje, izpolni posebno prijavnico, jo odda vodji dolgoročne izmenjave, ki jo posreduje vodji izmenjave v državi gostiteljici. Kandidat za celoletno izmenjavo je izbran, ko država gostiteljica pošlje garancijo (Guarantee Form) vodji celoletne izmenjave. Po potrditvi kandidat naveže stik z družino gostiteljico in klubom gostiteljem.

Kratkotrajna izmenjava - outbound


• Slovenski Rotary klubi smo najbolj aktivni pri kratkotrajni izmenjavi, z rastjo števila klubov in Rotarijcev pa se želje po izmenjavi še povečujejo.
• Zaradi izjemnega zanimanja in v izogib nevšečnostim in nejasnostim pri prijavah naših mladih v izmenjavo, smo pričeli s projektom spletnega informacijskega mesta, kjer so na voljo vse informacije o taborih, ki so na voljo našim klubom ter njihovi zasedenosti. Pripete pa so tudi vse pomembne datoteke - vabila in opisi posameznih taborov ter prijavnice.
• Spletni naslov: www.rotaryslovenija.org
• E-poštni naslov za prijave in vse v zvezi s tabori: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
• E-poštni naslov slovenskega tabora: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kratkotrajna izmenjava - inbound


• Mednarodni mladinski tabori so oblika mladinske izmenjave, na katerih se srečujejo mladi iz različnih držav, med 16. in 25. leti. Običajno tabori trajajo od enega do treh tednov.
• Programi taborov so različni, lahko so tematski (športni, glasbeni, raziskovalni, …), v glavnem pa so mešanica spoznavanja kulture države gostiteljice, zabave, druženja in športa.
• Handicamp je oblika tabora za mlade s posebnimi potrebami. Je zelo pomembna dejavnost v okviru mladinskih taborov, saj omogoča mladim s posebnimi potrebami enakopravno vključevanje v oblike mladinske izmenjave.

Kratkotrajna izmenjava - new generations


• New Generations Exchange je oblika kratkotrajne izmenjave, namenjena mladim med 18. in 25. letom starosti. Program je neke vrste most med mladinsko izmenjavo in programi Rotary Foundation (GSE,...).
• Slovenski Rotary klubi že nekaj let zelo uspešno organiziramo NGE Camp, ki še iz časov, ko je bil “tradicionalni” tabor, nosi ime “Na sončni strani Alp”.
• Organizacija izmenjave in vabila Distriktom po svetu so največji generator vabil na izmenjavo, ki jih prejme slovenski poddistrikt.
• Posebnost “Sončne strani Alp” je, da pri organizaciji in izvedbi sodeluje več kot tretjina vseh slovenskih Rotary klubov.

sunny

exchange rye

Rotaract

rotar2cl

• Rotaract klub sestavljajo mladi v starosti od 18 do 30 let, ki so pripravljeni biti zgled v uresničevanju etičnih načel v poklicnem in privatnem življenju.
• Ustanovitelj Rotarct kluba je Rotary klub, ki prevzame tudi začetne obveznosti pri delovanju in financiranju Rotaract kluba. Med botrskim klubom in novoustanovljenim Rotaract klubom se po začetni pomoči razvije partnerskiodnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, spo četni pomoči razvije partnerskiodnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, spoštuje celovitost in samostojnost Rotaract kluba znotraj smernic in pravil RI. Tako so Rotaract klubi samostojni pri upravljanju in, v veliki meri, tudi financiranju.
• Prvi Rotaract klub je bil ustanovljen v 1968 v ZDA, po študentskih nemirih v60. letih, danes jih je preko 7.300, s 170.000 člani.
• V Sloveniji imamo 5 Rotaract klubov (Ljubljana, Maribor, Celje, Grosuplje, Nova Gorica). V načrtu so, seveda, nove ustanovitve.
• Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je, marsikdaj, lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspešnih projektov in povezovanju. • Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je, marsikdaj, lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspešnih projektov in povezovanju.
rotaract rotaract1

 

Več prispevkov

  1. Mladinska dejavnost
 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia