Menu

Združenje motoristov

Osnovne točke programa mladinske dejavnosti v rotarijskem letu 2008/09

Pomembna informacija za vse vas, ki prevzemate vodenje klubov, je, kaj so cilji dela RMD v letu, ko boste klube vodili. Podrobnosti bodo seveda pripravljene v poddistriktnem programu in bodo zajemale vse dele mladinske dejavnosti, nekaj osnovnih vodil lahko navedemo že sedaj:

1. Poenotenje in dostopnost informacijske platforme

Vse dogajanje, povezano z mladinsko dejavnostjo Slovenije želimo postaviti na splet - na eno mesto, da bodo informacije, novosti, program in aktivnosti, kadarkoli dosegljive vsem uporabnikom, brez odvečnega čakanja na odgovore in prepošiljanja informacij od kluba do vodstva in nazaj. Namen je zagotoviti dober servis klubom in zbirko informacij, ki bo na voljo tako klubom, kakor mladim, sodelujočim v izmenjavah, ali na drugih področjih mladinske dejavnosti. Dosegljivost vseh informacij na medmrežju, s posebnim izpostavljanjem najaktualnejših delov programa, je končna slika, ki smo jo pričeli sestavljati z aktiviranjem kratkoročne izmenjave - taborov v tujini. Celoten pregled taborov, ki so na voljo, skupaj z opisi, navodili, informacijami o zasedenosti in prijavnicami, je že delujoč in precej živahen. V naslednjem mesecu bo spletni primat prevzel slovenski del izmenjave - tabor “Na sončni strani Alp”, jeseni RYLA in Interact. Rotaract bo dobil neposredno povezavo na svoje strani tudi preko strani RMD, na voljo bodo vsi sklepi vodstva, sklepi medklubskih koordinacij, dokumenti in materiali, pomembni za klube in tako naprej. Platformo se trudimo narediti tako, da bo lahko kdorkoli nadaljeval z delom, brez problematičnih, poosebljenih prehodov. Tako imajo tabori (outbound) že svoj elektronski naslov, slovenski tabor pravtako, uredili bomo še naslove za druge dele mladinske dejavnosti, s ciljem, da tisti, ki sedaj skrbimo za koordinacijo in izvedbo dela mladinske dejavnosti v poddistriktu, tega dejansko ne pomešamo s svojo polovno ali osebno komunikacijo in tako povzročimo leta trajajoč prehod, ko bo delo prevzel kdo drug.

2. Priprava na ustanovitev Distrikta

Pomemben del dogajanja v prihodnjih dveh letih bo, tudi za mladinsko dejavnost, pomenila ustanovitev Distrikta. Potrebno bo namreč izvesti vse aktivnosti, ki bodo tudi mladinsko dejavnost polnopravno vključile v Rotary International. Tu gre predvsem za ugotovitev, ali smo dolžni (in, v primeru da nismo - ali želimo) izstopiti iz združenja za mladinsko dejavnost “Jugenddienst verein”, v katerega ravnokar vstopamo, in tako ustanoviti lastno Distriktno združenje za mladinsko dejavnost. Združenje je, v odsotnosti pravne osebnosti Distrikta, namreč nujni element, brez katerega ne moremo pristopiti k pogajanjem z RI za pridobitev certifikata za mladinsko izmenjavo. Brez certifikata pa bo naša izmenjava verjetno precej siromašna. Priprave, predvsem v pregledu potrebne dokumentacije in načinu ustanovitve združenja, že potekajo. Informacije o tem bodo sproti na voljo klubom v pomoč pri dokončni odločitvi.

3. Intenzivno vključevanje klubov v mladinsko dejavnost in izmenjavo

Slovenski Rotary klubi imajo, običajno, enega koordinatorja mladinske dejavnosti, ponekod sta dva, redko je vključenih več prijateljev. Kljub temu delo precej lepo teče. Če pa želimo aktivirati celoten spekter mladinske dejavnosti tako v klubih, kakor v poddistriktu, vključno z dolgotrajno izmenjavo, širjenjem Interacta in Rotaracta ter sodelovanjem v programu RYLA, bi morali v več klubih podrobneje sestaviti tim. RI samo za izmenjavo priporoča klubom oblikovanje “odbora mladinske izmenjave”:

  • Outbound coordinator / Inbound coordinator / Host family coordinator / Club counselor / Public relations coordinator

torej 5 ljudi, iz česar je videti, kako veliko delo dejansko opravljajo koordinatorji v tistih klubih, ki so aktivni na vseh področjih MD, včasih pa tudi, zakaj lahko v kakšnem delu zaškripa. Časovnica najpomembnejših delov izmenjave in drugih aktivnosti MD se namreč intenzivno prekriva v pomladnih mesecih, zato je popolna pozornost enega človeka na vseh področjih izjemno težka naloga.

Naj posebej poudarim: zaupajte mladinsko dejavnost tistim prijateljem (dobro je, če jih je več), ki jih to res zanima, ki so pripravljeni prevzeti ta velik kos dela in ga povezati s klubskim dogajanjem. Dajte kim mesto v upravnem odboru klubš Nato jih dolgo časa ne menjajte! Naj pridobijo izkušnje in “mrežo”, ker bodo tako v veliko korist klubu in mladim, ki so z njim povezani.

Na konferenci bomo, v predstavitvenem delu, govorili o tem, kakšna je struktura mladinske dejavnosti v RI, kako je organizirana koordinacija MD med slovenskimi klubi in se, na kratko, dotaknili vseh delov MD. Ker gre, v tem delu, za splošne informacije o MD, same prezentacije nisem vključil v nadaljevanje. Na naslednjih straneh, namesto splošnih informacij, najdete, kakor sem zapisal v spremnem pismu, Program mladinske dejavnosti.

Mladinska izmenjava

Struktura mladinske izmenjave
Dolgotrajna izmenjava

• Dolgotrajna ali celoletna izmenjava je oblika mladinske izmenjave, ki kakor že ime pove, traja celo leto. Gre za vzajemno izmenjavo mladih – srednješolcev, v starosti med 16 in 18 let, ki v tuji državi obiskujejo lokalno srednjo šolo. Cilj je spoznati kulturo države gostiteljice, hkrati pa se naučiti tujega jezika, v katerem bo spremljal pouk. V nasprotju s programi Rotary Foundation, se celoletne izmenjave lahko udeležijo tudi otroci rotarijcev. Dijaki živijo pri družinah in so dolžni obiskovati pouk in se udeleževati prireditev kluba ali distrikta gostitelja.
• Kandidat, ki izpolnjuje zahtevne pogoje, izpolni posebno prijavnico, jo odda vodji dolgoročne izmenjave, ki jo posreduje vodji izmenjave v državi gostiteljici. Kandidat za celoletno izmenjavo je izbran, ko država gostiteljica pošlje garancijo (Guarantee Form) vodji celoletne izmenjave. Po potrditvi kandidat naveže stik z družino gostiteljico in klubom gostiteljem.

Kratkotrajna izmenjava - outbound


• Slovenski Rotary klubi smo najbolj aktivni pri kratkotrajni izmenjavi, z rastjo števila klubov in Rotarijcev pa se želje po izmenjavi še povečujejo.
• Zaradi izjemnega zanimanja in v izogib nevšečnostim in nejasnostim pri prijavah naših mladih v izmenjavo, smo pričeli s projektom spletnega informacijskega mesta, kjer so na voljo vse informacije o taborih, ki so na voljo našim klubom ter njihovi zasedenosti. Pripete pa so tudi vse pomembne datoteke - vabila in opisi posameznih taborov ter prijavnice.
• Spletni naslov: www.rotaryslovenija.org
• E-poštni naslov za prijave in vse v zvezi s tabori: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
• E-poštni naslov slovenskega tabora: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kratkotrajna izmenjava - inbound


• Mednarodni mladinski tabori so oblika mladinske izmenjave, na katerih se srečujejo mladi iz različnih držav, med 16. in 25. leti. Običajno tabori trajajo od enega do treh tednov.
• Programi taborov so različni, lahko so tematski (športni, glasbeni, raziskovalni, …), v glavnem pa so mešanica spoznavanja kulture države gostiteljice, zabave, druženja in športa.
• Handicamp je oblika tabora za mlade s posebnimi potrebami. Je zelo pomembna dejavnost v okviru mladinskih taborov, saj omogoča mladim s posebnimi potrebami enakopravno vključevanje v oblike mladinske izmenjave.

Kratkotrajna izmenjava - new generations


• New Generations Exchange je oblika kratkotrajne izmenjave, namenjena mladim med 18. in 25. letom starosti. Program je neke vrste most med mladinsko izmenjavo in programi Rotary Foundation (GSE,...).
• Slovenski Rotary klubi že nekaj let zelo uspešno organiziramo NGE Camp, ki še iz časov, ko je bil “tradicionalni” tabor, nosi ime “Na sončni strani Alp”.
• Organizacija izmenjave in vabila Distriktom po svetu so največji generator vabil na izmenjavo, ki jih prejme slovenski poddistrikt.
• Posebnost “Sončne strani Alp” je, da pri organizaciji in izvedbi sodeluje več kot tretjina vseh slovenskih Rotary klubov.

sunny

exchange rye

Mladinska dejavnost v klubu

v_klubu
• Administrativne obveznosti
• Finančne obveznosti
• Redne finančne obveznosti
• Prevzete (izredne) obveznosti
• Odbor za mladinsko izmenjavo
• Odbor za Rotaract
• Odbor za Interact
• Posebnosti pri družinski izmenjavi

Interact

interact 

INTERACT je eden najhitreje rastočih rotarijskih programov, je podmladek Rotary International. V svetu je več kot 20.000 Interact klubov s skoraj 470.000 člani. V Sloveniji je oktobra 2018 registriranih 12 Interact klubov in v Makedoniji trije.

• Interact klub sestavljajo osnovnošolci in srednješolci v starosti od 12 do 18 let, ki si lahko prek organiziranja projektov pridobijo bogate vodstvene in timske izkušnje. Hkrati pa delujejo dobrodelno in s tem pripomorejo družbi kot celoti.
• Ustanovitelj Interact kluba je Rotary klub, ki postane botrski klub. Interact klub se lahko ustanovi na ravni lokalne skupnosti ali na ravni srednje šole. Botrski Rotary klub določi mentorja za Interact, ki poskrbi za uspešen zagon, registracijo, rekrutacijo in nadaljnje delovanje kluba.
• Interact klubi imajo svoje vodstvo, botrski klub, skupaj s pooblaščenko guvernerja za Interact vodi “Interaktovce” pri razvoju lokalnih in mednarodnih projektov.
• Interact klubi so finančno samostojni, v Distriktu 1912 smo začetni zagon podprli v programu Novih generacij.

Kaj mladi pridobijo z delovanjem v INTERACT KLUBU:
- Mrežo prijateljev doma in po celem svetu
- Organizacijska znanja
- Vodstvene in komunikacijske sposobnosti
- Naučijo se načinov kako pomagati drugim
- Spoznavanja in sprejemanja drugih kultur in drugačnosti
- Družbeno in socialno se angažirajo  postajajo aktivni državljani
- Se pripravljajo na poklicno prihodnost
- Se zabavajo
- Se udeležijo mednarodnih taborov
- Priporočilo z mednarodno veljavo za nadaljnje šolanje

Slovenski IAC klubi: 
  IAC Ljubljana
  IAC Ljubljana Vič
  IAC Ljubljana 25
  IAC Velenje
  IAC Celje
  IAC Maribor
  IAC Carnium
  IAC Škofja Loka
  IAC Idrija
  IAC Novo Mesto
  IAC Martjanci
  IAC Slovenj Gradec

Makedonski IAC klubi:
  IAC Bitola Shirok Sokak
  ……

Kontakt:
Pooblaščenka guvernerja za Interact, D1912
Snežana Šuput Gulin
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

interact interact1

 

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia