Menu

Združenje motoristov

Predsednice in predsedniki 2021-2022

RC Ime in priimek
Ajdovščina Matej Stegel
Bled Gaber Bregant
Celje Matjaž Preložnik
Celje Barbara Celjska Franc Preložnik
Čatež Marko Grajžl
Dolenske Toplice Primož Mihelič 
Domžale Viktorija Vehovec
Grosuplje Jože Kastelic
Idrija Milan Koželj
Kamnik Boštjan Antolič
Kočevje Božič Dušan
Koper Loredana Matkovič

Koper Academia

Litoralis

Roberto Biloslavo
Kranj Iztok Kraševec 
Ljubljana David Lukanovič
Ljubljana Barje Goran Srdarev 
Ljubljana Carniola Igor Šepec
Ljubljana Center Anton Zvonimir Žagar
Ljubljana Emona Miomir Kneževič
Ljubljana Iliria Marjan Kocjan
Ljubljana International Miha Murn 
Ljubljana Grad Maja Vitežnik
Ljubljana Julija Tanja Bivic Plankar 
Ljubljana Nike Staša Mihelčič
Ljubljana Šiška Andrej Prevc 
Ljubljana Tivoli Zineta Vilman
Ljubljana Triglav Marko Hozjan
Ljubljana 25 Sašo Anžin
Logatec Sonja Peklenik
Maribor Matej Kolenc
Maribor Grad Ivan Cajzek
Maribor Lent Vera Zemljič 
Maribor Park Klaudija Šturm
Martjanci Edith Žižek Sapač
Medana Goriška Dušan Kristančič 
Medvode Borut Hafner
Nova Gorica Jordan Štrekelj
Novo Mesto Radko Luzar
Portorož Ivan Majcen
Postojna Cerknica Karmen Pahor
Ptuj Avgust Šibila
Semič Bela Krajina Stanislav Malerič
Sevnica Tomaž Lisec
Slovenj Gradec Denise Kramljak
Solkan Siliganum Miloš Rijavec
Škofja Loka Uroš Jarc
Tržič Naklo Matejka Lapan 
Velenje Peter Peer 
Zagorje Kum Borut Markošek 
Zgornji Brnik Marino Morino
Žalec Miroslav Žaberl

Asistenti guvernerja in pripadajoči Rotary klubi 2021/2022

PODROČJE ASISTENT GUVERNERJA POMOČNIK ASISTENTA GUVERNERJA ROTARY KLUBI
 LJUBLJANA 1 Marko Kajzer  Miroslav Štravs Ljubljana
Ljubljana 25
Ljubljana Carniola
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ljubljana Center
Ljubljana Grad
Ljubljana Emona
Ljubljana Julija
Ljubljana Triglav
 LJUBLJANA 2  Tomaž Kern  Borut Razdevšek Domžale
Ljubljana Barje
Ljubljana Nike
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ljubljana Šiška
Ljubljana Tivoli
Logatec
Medvode
 OSREDNJA ŠTAJERSKA IN  Boštjan Vrhovšek  Nina Kolenc Maribor
 SV SLOVENIJA Maribor Grad
Maribor Lent
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Maribor Park
Martjanci
Ptuj
 ŠTAJERSKA, KOROŠKA in  Mitja Kopušar  Jožef Kočevat Celje
 POSAVSKA Celje Barbara Celjska
Sevnica
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Slovenj Gradec
Velenje
Zagorje Kum

Žalec

 GORENJSKA  Marjan Kocjan  Damjan Rotter Bled
Kamnik
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Kranj
Ljubljana Iliria
Škofja Loka
Tržič-Naklo
Zgornji Brnik
 PRIMORSKA IN NOTRANJSKA  Matjaž Novak  Robert Feri Ajdovščina
Idrija
Koper
Medana-Goriška
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Nova Gorica
  Portorož
  Postojna Cerknica
Solkan Siliganum
 JV SLOVENIJA  Marko Lavrih  Radko Luzar Čatež
Dolenjske Toplice
Grosuplje
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Kočevje
Novo mesto
Semič Bela krajina

Izjava glede varstva osebnih podatkov ZVEZE ROTARY KLUBOV SLOVENIJE - RI Distrikt 1912

I. Uvodno

Ta izjava se nanaša na zbirko podatkov o fizičnih osebah (v nadaljevanju: osebni podatki), ki so člani organizacije Rotary International, One Rotary Center 1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201-3698, ZDA (v nadaljevanju: RI)in hkrati člani katerega izmed Rotary klubov (v nadaljevanju: člani), ki so člani ZVEZE ROTARY KLUBOV SLOVENIJE - RI Distrikt 1912.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je ZVEZA ROTARY KLUBOV SLOVENIJE - RI Distrikt 1912, Stegne 23A, Ljubljana, Slovenija, matična številka 4000986000 (v nadaljevanju: upravljavec).

II. Viri osebnih podatkov in podlage za obdelavo

Upravljavec osebne podatke pridobiva iz treh virov, in sicer:

- A. od RI, ki osebne podatke upravljavcu posreduje na podlagi osebne privolitve člana, in sicer gre za naslednje osebne podatke člana:
     - ime in priimek,
     - naziv Rotary kluba, katerega član je,
     - funkcija člana v Rotary klubu,
     - datum rojstva,
     - spol,
     - veščine in interesi,
     - programi, v katerih sodeluje,
     - podatki o trenutni zaposlitvi,
     - komu je član boter,
     - naslov prebivališča,
     - rotarijska identifikacijska številka, ki jo je članu dodelil RI,
     - poklic, ki ga član opravlja,
     - e-poštni naslov;
- B. neposredno od člana, na podlagi njegove osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov, in sicer gre za naslednje osebne podatke člana:
     - slika,
     - status v Rotary klubu,
     - funkcija v Rotary klubu,
     - leto funkcije v Rotary klubu,
     - leto vstopa v Rotary klub,
     - strokovni naziv (izobrazba),
     - poklic,
     - spol,
     - naslov prebivališča,
     - leto rojstva,
     - domača telefonska številka,
     - mobilna telefonska številka,
     - tuji jeziki, ki jih član obvlada,
     - zaposlitev (naziv delodajalca),
     - naslov delodajalca,
     - telefonska številka pri delodajalcu,
     - mobilna telefonska številka pri delodajalcu,
     - službeni e-poštni naslov,
     - naslov (URL) spletnega mesta delodajalca,
     - dejavnost (panoga) delodajalca,
     - morebitni drugi podatki, ki jih član sam vnese v aplikacijo Digitalno platformo distrikta 1912,
       dostopno na spletnem naslovu http://www.rotaryslovenija.org/ nadaljevanju: aplikacija);
- C. od Rotary kluba, katerega član je član:
     - podatki o danih donacijah člana (višina, datum in namen donacije);
     - podatki o opravljenih delovnih urah (število ur, datum opravljanja dela in namen).

Posredovanje osebnih podatkov iz točke B. je prostovoljno. Član se sem odloči, katere osebne podatke od tistih, navedenih v točki B., bo posredoval upravljavcu.

III. Nameni obdelave osebnih podatkov

Upravljavec bo osebne podatke člana iz II. člena te izjave obdeloval izključno za naslednje namene:
     - objava seznama vseh članov Rotary klubov, ki so člani upravljavca (enkrat letno); seznam je dostopen vsem članom v elektronski obliki;
     - obveščanje (z navadno pošto, SMS sporočili, telefonskimi sporočili in e-poštnimi sporočili) o dogodkih, aktivnostih, ponudbah in novicah,
       ki se tičejo ali nanašajo na

Rotary klube, ki so člani upravljavca, ali na upravljavca ali na RI;
     - obračun in vodenje Rotary članarine za potrebe klubov, ki so člani upravljavca, za potrebe upravljavca in za potrebe RI;
     - javna objava in prikazovanje podatkov v aplikaciji in v multimedijskem imeniku Zveze Rotary klubov Slovenije in multimedijskem
       imeniku RI;
     - segmentiranje za namene ciljanega (targetiranega) obveščanja;
     - statistična obdelava za potrebe poročil klubov, Zveze Rotary klubov Slovenije in RI ;
     - spremljanje aktivnosti člana glede prejetih e-poštnih in SMS sporočil, in sicer beleženje, ali in kdaj je član odprl oziroma prebral prejeto
       sporočilo, in na katere povezave v obvestilu je kliknil oziroma jih odprl;
     - neposredno trženje proizvodov in storitev s strani klubov, ki so člani upravljavca, s strani upravljavca in s strani RI.

S sprejemom te izjave oziroma s podajo osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov se član strinja in soglaša:
     - da upravljavec zbrane osebne podatke člana uporablja za navedene namene;
     - da upravljavec zbrane osebne podatke posreduje RI in Rotary klubu, katerega član je član.

IV. Pogodbeni obdelovalci

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcev, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer:
     - Interaktivne Multimedijske Storitve - MediaInteractive Franc Dolenc s.p., Demšarjeva cesta 10, 4220 Škofja Loka: hramba in obdelava
       osebnih podatkov,, ki so vneseni v aplikacijo;
     - ePrvak, trženjsko svetovanje, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka 3852377000: hramba e-poštnih naslovov,
       pošiljanje e-poštnih sporočil, spremljanje aktivnosti člana glede prejetih e-poštnih sporočil.

V. Zavarovanje osebnih podatkov in obdobje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki je dostopen na spletnem naslovu http://www.rotaryslovenija.org/VOP.

Upravljavec zbrane osebne podatke hrani največ do poteka članstva v Rotary klubu, ki je član upravljavca. Podrobnejše informacije glede roke hrambe osebnih podatkov se nahajajo v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.

VI. Pravice članov v zvezi z osebnimi podatki

Član lahko katerikoli osebni podatek iz točke B. II. člena v aplikaciji kadarkoli sam spremeni, dopolni ali izbriše.

Član lahko kadarkoli pisno (z napisano ali natisnjeno izjavo, ki je lastnoročno podpisana in poslana na naslov upravljavca) zahteva, da upravljavec popravi ali dopolni netočne ali nepopolne osebne podatke o članu namene in da o izpolnitvi zahteve člana obvesti.

Član lahko kadarkoli pisno (z napisano ali natisnjeno izjavo, ki je lastnoročno podpisana in poslana na naslov upravljavca) zahteva, da upravljavec vse ali določene osebne podatke preneha uporabljati za določen namen ali določene namene in da o izpolnitvi zahteve člana obvesti.

Član lahko kadarkoli pisno (z napisano ali natisnjeno izjavo, ki je lastnoročno podpisana in poslana na naslov upravljavca) zahteva, da upravljavec določene ali vse njegove osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, uniči, blokira ali anonimizira tako, da ni več mogoča povezava podatkov s članom, in da o izpolnitvi zahteve člana obvesti.

Član je izrecno seznanjen z dejstvom, da lahko izpolnitev zahteve iz 3. ali 4. odstavke tega člena vpliva na njegove pravice in interese, ki izhajajo iz članstva v Rotary klubu, ki je član upravljavca, ali ki izhajajo iz članstva v RI.

VII. Uporaba spletnih piškotkov

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij aplikacije se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):
     - piškotki za analitične namene;
     - piškotki za …

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega člana, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme, s katero dostopa do aplikacije. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

Član uporabo piškotkov bodisi dovoli, bodisi zavrne, svojo izbiro pa lahko naknadno tudi spremeni.
Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve (tajanje) je razviden iz spodnje tabele:

Ime piškotka

Servis

Lastnik

Veljavnost

Opis

_utma

Google Analytics

Google Inc.

2 leti

Namenjen identifikaciji uporabnika (števila obiskov, prvega in zadnjega obiska).

_utmb

Google Analytics

Google Inc.

30 minut

Namenjen beleženju trajanja obiska. Beleži točen čas, kdaj je uporabnik začel obisk (sejo).

_utmc

Google Analytics

Google Inc.

konec seje

Namenjen beleženju trajanja obiska.

_utmz

Google Analytics

Google Inc.

6 mesecev

Namenjen beleženju od kod je uporabnik prišel na stran, kateri iskalnik in ključne besede je uporabil ter lokacijo, s katere je uporabnik dostopal.

_utmv

Google Analytics

Google Inc.

2 leti

Namenjen segmentaciji uporabnika.

Vodstvo Rotary Slovenija 2021-2022

 

Funkcija Ime in priimek Klub
GUVERNERJI
DG Dušan Peterkovič RC Grosuplje
DGE Rade Hristovski RC Bitola
PDG Iztok Seljak RC Idrija
PDG Irena Kos RC Ljubljana Julija
PDG Janez Lipec RC Zagorje Kum
PDG Danijel Petrovič RC Ljubljana
PDG  Jože Zadravec RC Medvode
PDG Martin Šinigoj RC Nova Gorica
PDG Anton Končnik RC Bled
PDG Edi Stropnik RC Ptuj
PDG Otmar Zorn RC Ljubljana Emona
DISTRIKTNA PISARNA
Distriktna sekretarka Liza Derganc  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  
ASISTENTI GUVERNERJA IN POMOČNIKI ASISTENTOV
Asistent Guvernerja - Ljubljana 1 Marko Kajzer RC Ljubljana Carniola
Pomočnik AG - Ljubljana 1 Miroslav Štraus RC Ljubljana Center
Asistent Guvernerja - Ljubljana 2 Tomaž Kern RC Medvode
Pomočnik AG - Ljubljana 2 Borut Razdevšek RC Ljubljana Emona
Asistent Guvernerja - Osrednja Štajerska in SV Slovenija Boštjan Vrhovšek RC Maribor Grad
Pomočnica AG - Osrednja Štajerska in SV Slovenija Nina Kolenc RC Maribor Park
Asistent Guvernerja - Štajerska, Koroška in Posavska Mitja Kopušar RC Velenje
Pomočnik AG - Štajerska, Koroška in Posavska Jožef Kočevar RC Žalec
Asistent Guvernerja - Gorenjska Marjan Kocjan RC Ljubljana Iliria
Pomočnik AG - Gorenjska Damjan Rotter RC Škofja Loka
Asistent Guvernerja - Primorska in Notranjska Matjaž Novak RC Ljubljana Ilirija
Pomočnik AG - Primorska in Notranjska Robert Feri RC Medana Goriška
Asistent Guvernerja - JV Slovenija Marko Lavrih RC Grosuplje
Pomočnik AG - JV Slovenija Radko Luzar RC Novo mesto
Distriktni Rotaract predstavnik (DRR) Sanja Slemenšek RAC Sevnica
Asistentka guvernerja za Severno Makedonijo
Asistent guvernerja za okolje Janez Podobnik RC Idrija
Asistent guvernerja za zdravje David Lukanovič RC Ljubljana
Asistentka guvernerja za etiko in kulturo Andreja Rihter RC Koper
Asistent guvernerja za Rotary akademijo Janez Bešter RC Ljubljana Center
Asistent guvernerja za realizacijo projektov Jože Ban RC Medvode
POOBLAŠČENCI GUVERNERJA
Pooblaščenec guvernerja ICC Andrej Božič RC Ljubljana Iliria
Pooblaščenec guvernerja za sodelovanje z  severno Makedonijo, Srbijo in Črno goro Miloš Pregelj RC Grosuplje
Pooblaščenka guvernerja za Rotaract (RAC) Nika Andoljšek RAC Ljubljana 25
Pooblaščenka guvernerja za Interact (IAC) Snežana Šuput RC Ljubljana Julija
Pooblaščenec guvernerja za grafično oblikovanje Marjan Kocjan RC Ljubljana Iliria
Pooblaščenka guvernerja za humanitarna sredstva iz dohodnine Mojca Fon Jager RC Ljubljana Nike
Pomočnik pooblaščenke guvernerja za humanitarna sredstva iz dohodnine Boštjan Cuznar RC Škofja Loka
Pooblaščenec guvernerja za PolioPlus Vojko Kanič RC Maribor
ODBORI
Predsednica odbora za mednarodno dejavnost Alja Žorž RC Zgornji Brnik
Pomočnik predsednika odbora za mednarodno dejavnost Miloš Pregl RC Grosuplje
Koordinator ICC Slovenijat - Hrvaška Konrad Lampe RC Kočevje
Koordinatorka ICC Slovenija - Avstrija Nina Kolenc RC Maribor Lent
Koordinatorka ICC Slovenija - Italija Saša Gerčar RC Zgornji Brnik
Koordinator ICC Slovenija - Srbija- S. Makedonija in Črna gora Miloš Pregl RC Grosuplje
Koordinator ICC Slovenija - Indija Miloš Radulović RC Skopje Centar
Koordinator ICC Slovenija - Bolgarija Zoran Todorov RC Kochani Vinica
Koordinator ICC Slovenija - Kosovo Argjend Imeri RC Tetovo
Koordinatorka ICC Slovenija - Izrael Anica Palazzo RC Ohrid
Koordinatorka ICC Slovenija - Švedska Klaudija Šturm RC Maribor Park
Koordinator ICC Slovenija - Madžarska Robert Požonec RC Martjanci
Predsednik odbora za fundacije Tilen Terlep  RC Ljubljana 25
Pomočnik predsednika odbora za fundacije Irena Kos RC Ljubljana Julija
Pomočnica predsednik odbora za fundacije Luka Pregelj RAC Ljubljana 25
Pomočnica predsednika odbora za fundacije Alenka Pandiloska Jurak RC Dolenjske Toplice
Pomočnik predsednika odbora za fundacije Anton Končnik RC Bled
Pomočnik predsednika odbora za fundacije Jože Ban RC Medvode
Pomočnik predsednika odbora za fundacije Ela Vojinovič RAC Ljubljana Feniks
Predsednica odbora za medklubsko sodelovanje Martina Ring RC Ljubljana Julija
Pomočnica predsednice odbora za medklubsko sodelovanje Irena Kos RC Ljubljana Julija
Predsednica odbora za razvoj in širitev članstva Mojca Fon Jager RC Ljubljana Nike
Pomočnica predsednikce odbora za razvoj in širitev članstva Alja Žorž RC Zgornji Brnik
Predsednik odbora za nove generacije Andrej Žagar RC Ljubljana Triglav
Pomočnik predsednika odbora za nove generacije David Lukanovič RC Ljubljana
Pomočnik predsednika odbora za nove generacije Rok Hrastar RC Ljubljana Triglav
Predsednica odbora za poklicno dejavnost in inovativnost Marta Turk RC Ljubljana Nike
Pomočnik predsednice odbora za poklicno dejavnost in inovativnost Franc Dolenc RC Bled
Predsednica odbora za stike z javnostmi Irena Kocjan RC Medvode
Pomočnica predsednice odbora za stike z javnostmi Nina Tomažin RC Ljubljana Grad
Predsednik odbora za socialna omrežja in e-klub Ernest Žejn RC Zgornji Brnik
Pomočnik predsednika odbora za socialna omrežja in e-klub Simon Meglič RC Logatec
Pomočnik predsednika odbora za socialna omrežja in e-klub Franc Dolenc RC Bled
Pomočnik predsednika odbora za socialna omrežja in e-klub Tanja Bivicv Plankar RC Julija
Predsednik odbora za izobraževanje Otmar Zorn RC Ljubljana Emona
Pomočnik predsednika odbora za izobraževanje Janez Bešter RC Ljubljana Center
Pomočnica predsednika odbora za izobraževanje Martina Ring RC Ljubljana Julija
Pomočnik predsednika odbora za izobraževanje Anton Končnik RC Bled
Pomočnik predsednika odbora za izobraževanje David Lukanovič RC Ljubljana
Predsednik odbora Alumni Matjaž Madžarac RC Maribor Grad
Pomočnik predsednika odbora Alumni Bojan Rosi RC Ptuj
Distriktni zakladnik Matejka Adamlje RC Ljubljana Unity
Predsednica odbora za razvoj ženskega članstva Slavica Plavšič RC Ljubljana Julija
Predsednik odbora za organizacijo PETS-SETS
Koordinatorka RI - Lions Urša Teslić Čož RC Ljubljana Julija
Distriktni arhivar Marko Šinkovc RC Ljubljana Emona
FINANČNI NADZOR
Predsednica skupine za finančni nadzor
Član skupine za finančni nadzor Marko Kajzer RC Ljubljana Carniola
Član skupine za finančni nadzor Štefan Teraž RC Sevnica

Statement of the ASSOCIATION OF THE ROTARY CLUBS SLOVENIA - RI District 1912 regarding protection of personal data

I. Introduction

This statement applies to the database related to private individuals (hereinafter: "Personal Data"), who are the members of the organization Rotary International, One Rotary Center 1560 Sherman Ave., Evanston, IL 60201-3698, ZDA (hereinafter: "RI") and at the same time also the members of any of the Rotary clubs (hereinafter: the "Members") that are the members of the ASSOCIATION OF THE ROTARY CLUBS SLOVENIA - RI District 1912.

Controller of the Personal Data database is the ASSOCIATION OF THE ROTARY CLUBS SLOVENIA - RI District 1912, Stegne 23A, Ljubljana, Slovenija, registration number 4000986000 (hereinafter: "Data Controller").

II. Sources of Personal Data and the legal basis for processing

Data Controller is obtaining Personal Data from the following three sources:

- A. from the RI, which transmits Personal Data to the Data Controller on the basis of personal consent of the Member, whereby it goes for the following Personal Data of the Member:
     - name and surname;
     - name of the Rotary club of which he/she is a Member;
     - function of the Member in Rotary club;
     - date of birth;
     - sex;
     - skills and interests;
     - programs in which he/she participates;
     - current employment;
     - to whom he/she is a grandfather/grandmother;
     - residential address;
     - Rotary identification number that was granted to the member by the RI;
     - profession which the Member is practising;
     - e-mail address;
- B. directly from the Member, based on his/her personal consent for processing of Personal Data, whereby it goes for the following Personal Data of the Member:
     - photography;
     - status in the Rotary club;
     - function in the Rotary club;
     - year of function in the Rotary club;
     - year of entry in the Rotary club;
     - professional title (education);
     - profession;
     - sex;
     - residential address;
     - year of birth;
     - private telephone number;
     - mobile telephone number;
     - foreign languages that the Member masters;
     - employment (name of employer);
     - employer's address;
     - business telephone number;
     - mobile business telephone number;
     - business e-mail address;
     - internet address (URL) of the employer's internet page;
     - economic activity (sector) of the employer;
     - eventual other data which are entered by the Member in the Digital platform of the District
       1912 application, available at: http://www.rotaryslovenija.org/; hereinafter: "Application");
- C. from the Rotary club, to which the Member belongs:
     - data on donations that were given by the Member (amount, date and purpose of donation),
     - data on hours worked (number of hours, date of carrying out the work and purpose).

Transmission of data from the point B. is voluntary. The member shall be free to decide which of the data, specified under the point B., will he/she provide to the Data Controller.

III. The purposes for processing of Personal Data

Data Controller shall process Member's Personal Data from the Article II. exclusively for the following purposes:
     - publication of the list of all Members of the Rotary clubs being the members of Data Controller (once a year) - the list is available to all Members in an electronic format;
     - communication (by ordinary mail, SMS messages, telephone messages and e-mail messages) about the events, activities, offers and news that are related to the Rotary clubs being the members of the Data Controller or to the Data Controller or to the RI; 
     - charging and financial management of the Rotary membership fees that are collected for the needs of the clubs being the members of the Data Controller, the needs of the Data Controller and the needs of RI;
     - public publication and display of data in the Application, in the multimedia directory of the Association of the Rotary Clubs Slovenia and in the multimedia directory of the RI;
     - segmenting for purposes of targeted communication;
     - statistical treatment of data for the purposes of the reports being prepared by the Rotary clubs, Association of the Rotary Clubs Slovenia and the RI ;
     - monitoring of activities of the individual Member with respect to the received e-mail and SMS messages, namely, recording of whether the respective Member has opened or read the received message and on which links in the message has clicked or opened them;
     - direct marketing of products and services by the clubs that are members of the Data Controller, by the Data Controller or by the RI.

By adoption of this statement or based on the personal consent each Member agrees and accepts that:
     - the Data Controller may use collected Personal Data for the abovementioned purposes;
     - the Data Controller may transfer collected Personal Data to the RI and to the Rotary club to which the Member belongs.

IV. Data processors

Data Controller may transfer collected Personal Data also to its Data processors, who may perform individual tasks associated with processing of personal data exclusively within the scope of instructions and authorisations of the Data Controller and who are on the basis of a written contract, concluded with the Data Controller, obliged to ensure an adequate level of protection of Personal Data, namely:
     - Interaktivne Multimedijske Storitve - MediaInteractive Franc Dolenc s.p., Demšarjeva cesta 10, 4220 Škofja Loka: retention and processing of Personal Data that are entered into the Application;
     - ePrvak, trženjsko svetovanje, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, registration number 3852377000: retention of e-mail addresses, sending of e-mail messages, monitoring of the activities of individual Members related to received e-mail messages.

V. Protection of Personal Data and retention period

Data Controller shall process and protect collected Personal Data in accordance with the Rules on Protection of Personal Data, available at the following website address: http://www.rotaryslovenija.org/VOP-EN.

Data Controller may store collected Personal Data at the latest until the expiry of the membership in the Rotary club, which is a member of the Data Controller. More detailed information with regard to the period for retention of Personal Data is provided in the Rules on Protection of Personal Data.

VI. Rights of the Members with regard to the Personal Data

Each Member may at any time amend, supplement or erase any Personal Data specified under the point B. of Article II. that has been entered in the Application.

Any Member may at any time request in writing (by a written or printed statement with a hand-written signature which should be sent to the Data Controller's address) that the Data Controller amends or supplements inaccurate or incomplete Personal Data related to the respective Member and informs the Member upon fulfilment of the request.

Any Member may at any time request in writing (by a written or printed statement with a hand-written signature which should be sent to the Data Controller's address) that the Data Controller stops with the use of all or certain Personal Data for specific purpose or specific purposes and informs the Member upon fulfilment of the request.

Any Member may at any time request in writing (by a written or printed statement with a hand-written signature which should be sent to the Data Controller's address) that the Data Controller effectively and permanently deletes, destroys, blocks or anonymises certain or all of his/her Personal Data so that they can no longer be linked to the respective Member and informs the Member upon fulfilment of the request.

The Member explicitly takes note of the fact that the fulfilment of the request from the third and fourth paragraph of this Article may have effects on his/her rights and interests, arising from the membership in the Rotary club that is the member of the Data Controller or from the membership in the RI.

VII. Use of internet cookies

In order to ensure the operation of all Application functions, the following cookies shall be used:
     - cookies for analytical purposes;
     - cookies for …

Cookies enable that certain contents and Application functions can be adapted to a specific Member, according to his/her choices and preferences or according to the characteristics of his/her terminal equipment for the access to the Application. Cookies for analytical purposes enable for the constant improvement of the website.

Each Member may permit or refuse the use of cookies; however, he/she can subsequently change his choice. A detailed description of a specific cookie and the period of its installation (duration) can be evident from the table below:

Name of the cookie

Service

Owner

Validity

Description

_utma

Google Analytics

Google Inc.

2 years

Intended for identification of the user (number of visits, time of the first and the last visit).

_utmb

Google Analytics

Google Inc.

30 minutes

Intended for recording of duration of the visit. It records the exact time when the user has started the visit (session).

_utmc

Google Analytics

Google Inc.

End of session

Intended for recording of duration of the visit.

_utmz

Google Analytics

Google Inc.

6 months

Intended for recording from where the user came to the webpage, which search engine and keywords he used and the location from which the user has accessed the webpage.

_utmv

Google Analytics

Google Inc.

2 years

Intended for segmentation of the user.

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia