Menu

Nagovor guvernerja

Spoštovane in drage slovenske in severnomakedonske rotarijke in rotarijci!

Živimo obdobje izjemnih sprememb, v katerem je edini način, da ne ostanemo zadaj ta, da smo stalno spredaj - da prevzemamo odgovornost za kreativno spreminjanje sveta na bolje za vse. Pri tem želimo predvsem sami sebi dokazati, da zmoremo res velike stvari, s katerimi bomo proaktivno pomagali in spreminjali življenja velikemu številu ljudi in na katere bomo upravičeno ponosni.

S tem ciljem se skupaj osredotočamo na štiri ključna področja, znotraj katerih bomo izvedli projekte, ki bodo korenito spremenili naše skupnosti na bolje za našo in za prihodnje generacije:

- skrb za okolje (planet, naravo, habitat - za zdravo okolje)
- skrb za zdravje (zdrav način življenja, zdrava prehrana - za zdravega človeka)
- skrb za moralo/etiko, kulturo in umetnost
- skrb za sočloveka (mlade, nadarjene, starejše, depriviligirane, nemočne …)

ki jih bomo vsakega, z vsakim našim projektom preželi s povezovanjem, medgeneracijskim sodelovanjem, trajnostjo, podjetništvom, izobraževanjem, etiko, navduševanjem - WOW efektom in promocijskim nabojem.

S ciljem maksimalne realizacije te vizije in strategije poenostavljamo in osredotočamo tudi našo organizacijo, še posebej pa se bomo posvetili projektnemu vodenju in financiranju, distriktni strukturi in podpori, povezovanju (internemu in eksternemu), dogodkom, marketingu in komuniciranju, novim inovativnim klubom in pristopom in Rotary Akademiji. Vse, kar počnemo kot rotarijci in to še posebej velja za našo novo vizijo in strategijo ter njeno realizacijo, ni individualni, temveč ekipni šport in kot ekipa, kot odlično delujoča skupina odličnih posameznikov, bomo uspeli v uresničitvi naših strastnih zamisli.

Tudi ni to tek na kratke proge, zato se k tej viziji in njenemu uresničevanju zavezujemo sedanji in prihodnji guvernerji distrikta.

Da množici ljudi in s tem naši družbi kot celoti proaktivno odpremo povsem nove priložnosti in nove perspektive!

Iztok Seljak
Guverner 2020/21

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia