Menu
Sreda, 10 Julij 2019 19:00

MEDALJA ZA ZASLUGE JANEZU PUCIHARJU

MEDALJA ZA ZASLUGE - ODLIKOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE
JANEZU JAKI PUCIHARJU                 

ZA DOBRODELNOST IN DOLGOLETNO HUMANITARNO DELOVANJE V
OKVIRU ROTARIJSKEGA GIBANJA     

Medalja za zasluge
se podeljuje za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike Slovenije.

Janez Jaka Pucihar je kot član Rotary kluba Ljubljana dal že leta 1992 pobudo za organizacijo Miklavževih koncertov, katerih namen je bil dvojen: darovati ljudem kvalitetno kulturno umetniško prireditev, na kateri naj bi se spomnili tudi drugih, tistih, ki si ne morejo sami zagotoviti materialnih pogojev za primerno življenje in so potrebni pomoči. Pozornost večine Miklavževih koncertov je bila usmerjena v pomoč otrokom, še posebej otrokom s posebnimi potrebami.

Tudi sicer je Janez Jaka Pucihar kot član Rotary kluba pri svojem delu izhajal iz odgovorov na osnovna rotarijska vprašanja:
Ali je resnica (kar govorim)?
Ali je pošteno do vseh udeležencev (kar počnemo)?
Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
Ali bo v prid vseh ljudi?

Predsednik Rotarijci

V lanskem letu je bila izvedena 26. prireditev z imenom Miklavžev koncert. Vsi koncerti so bili organizirani v sodelovanju z RTV Slovenija, organizator pa je bil v začetku Rotary klub Ljubljana, kasneje pa je to postal vseslovenski projekt vseh Rotary klubov Slovenije. Koncerti so bili zelo dobro obiskani in tudi gledani preko TV. Organizirani so bili na različnih krajih, v cerkvah, v Operi, v muzejih in galerijah, v Hotelu Union in v studiu RTV Slovenije. 

Če bi sešteli vse izvajalce, je bilo le-teh v tem času več kot 2000. Sodelovali so tudi vrhunski izvajalci, kot so Irena Grafenauer, Dubravka Tomšič, Marjana Lipovšek, simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenije. Posebno mesto na teh koncertih so imeli otroški pevski zbori iz vse Slovenije. Med nastopajočimi so bili tudi izvajalci popularne glasbe kot je Nuša Derenda, Jan Plestenjak in mnogi drugi. Občasno so na Miklavževih koncertih sodelovali tudi cerkveni dostojanstveniki, med katerimi moramo še posebej omeniti msgr. Alojzija Šuštarja. Na posameznih koncertih je bila vključena v program tudi avkcija umetniških del priznanih slovenskih umetnikov. V začetku je bil povezovalec dogodkov Jože Hudeček in potem mnogo let Sandi Čolnik. Pri vodenju dogodka pa so se pridružili med drugimi tudi Vasilij Žbogar, Nuška Drašček in Viki Grošelj.

Predsednik Rotarijci

Gledanost Miklavževih koncertov je bila nadvse dobra. Kot smo že povedali, je bil namen teh koncertov, da bi vrhunske izvajalce predstavili čim širšemu krogu gledalcev in obiskovalcev koncertov. Naj še posebej poudarim, da so vsi nastopajoči sodelovali brezplačno, z dobrim namenom, da bi pomagali zbirati sredstva.

Zbrana sredstva so bila namenjena povsem določenim skupinam in posameznikom, ki so potrebovali pomoč. Največ finančnih sredstev je bilo namenjenih akciji ZPMS Pomežik soncu, izletom z muzejskim vlakom za otroke z možganskimi poškodbami, varstvenim zavodom za otroke s posebnimi potrebami, pediatrični kliniki, otroški bolnici Šentvid pri Stični in bivalni skupnosti Barka. Pomagali smo otrokom žrtvam nasilja v družini, mladinskemu domu Nove Jarše, Cirius Kamnik (nakup konja za hipoterapijo), izšolali smo več psov za slepe, inštitutu za rehabilitacijo Soča, kjer smo vzpostavili tudi center za študij na daljavo, društvu Sožitje, kriznemu centru za ženske in otroke, rejniškim družinam, zgrajen je bil tudi vodovod na Trebelnem. Pomagali smo tudi otroškemu oddelku UKC Ljubljana za intenzivno terapijo in mnogim drugim. Posebno pozornost smo namenili tudi odpravljanju posledic poplav v Železnikih, pa tudi v drugih krajih Slovenije.

Predsednik Rotarijci

Naj kot zanimivost povemo, da so bila nekatera darila tudi neposredno uporabna in so ljudem pomagala iz trenutne stiske: krava, konj, več deset kubikov drv, material za dograditev hiše, prehrambeni izdelki, kolesa ipd. Nekateri so dali v uporabo svoje počitniške in gostinske kapacitete. Skratka, oblike pomoči so bile najrazličnejše in koristne.

Z zbranimi sredstvi so bile kupljene mnoge medicinske in rehabilitacijske naprave, računalniki, kombiji, klavir, sintesizerji, dvigalo za invalide v SNG Drama in Operi, video oprema, knjige, didaktične igrače. Iz zbranih sredstev na Miklavževem koncertu smo podelili tudi več štipendij. 

Z zbranimi sredstvi smo v 25 letih pomagali več kot 4500 otrokom in jim omogočili, da so kvalitetno preživeli šolske počitnice, se brezskrbno udeleževali obšolskih dejavnosti. V času omejevanja sredstev pa smo mnogih učencem omogočili prehrano v šolah. 
Če seštejemo zbrana sredstva, se jih je v teh letih s pomočjo Miklavževih koncertov nabralo več kot 1,5 mio €. 

Predsednik Rotarijci

Miklavžev koncert je bila in upamo, da bo tudi v prihodnje, ena izmed osrednjih prireditev Rotary klubov Slovenije, katere namen je gledalcem na Miklavžev večer podariti kvaliteten umetniški dogodek in jih hkrati opomniti na nesebičnost in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. 

Priprava vsakoletnega koncerta je zahtevala ogromno dela. Za sodelovanje je bilo potrebno pridobiti veliko izvajalcev, uskladiti delo s tehničnimi ekipami RTV Slovenija, poskrbeti za kompleksno logistiko prireditve in podobno. Priprave na posamični koncert so vsako leto trajale več kot 6 mesecev. Vse to delo je ob sodelovanju prostovoljcev iz Rotary kluba Ljubljana opravil Janez Jaka Pucihar.

Ljubljana, 27. junij 2019

Edvard Škodič
PREDSEDNIK, 2018/2019 | ROTARY KLUB LJUBLJANA

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia