Menu
Sobota, 22 Oktober 2022 21:48

Vodni agenti širše regije Zasavja od Litije do Radeč

V četrtek, 20.10.2022 se je v Osnovni šoli Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi zbralo 51 učiteljic in učiteljev Osnovnih šol in podružničnih šol širše regije Zasavje od Litije do Radeč. Po uvodni predstavitvi koordinatorke Osnovnih šol Nataše Grošelj, so se predstavili pobudniki in koordinatorji projekta, ekipa Rotary klub Zagorje Kum.

Predstavnika Društva vodna agencija iz Rogaške Slatine, predsednik Jože Cvetko in dr. Nataša Kikec, sta izvedla Uvodni seminar za učitelje, ki bodo v razredih skupaj z Društvom Vodna agencija izvajali projekt »VODNI AGENTI ŠIRŠE REGIJE ZASAVJA OD LITIJE DO RADEČ«. Projekt se bo izvajal tri leta od 2022 do leta 2025.

 

Rotary klub Zagorje Kum želi s tem projektom nadgraditi dolgoletno sodelovanje z Osnovnimi šolami iz širše regije Zasavja od Litije do Radeč, STPŠ Trbovlje, Občinami in gospodarskimi družbami regije. V prvi vrsti bodo vključena vsa Javna Komunalna podjetja od Litije do Radeč, ki bodo donirala potrebno opremo za dva razreda v vsaki osnovni šoli.

 

Rotary klub Zagorje Kum je v letu 2021 skupaj s pobratenimi Rotary klubi Brčko in Doboj (BiH), Zrenjanin (Srbija) in Ulcinj (Črna Gora) s podpisom Dogovora, aktiviral projekt „OD TRIGLAVA DO OHRIDA OČISTIMO ZEMLJO PLASTIKE IN ODPADA“ – ENDPLASTIC SOUP. Do danes so se projektu priključili Rotary klubi Bjelina, Ohrid, Osijek - Josip Juraj Strossmayer in Rotarakt Slovenije, ki šteje okoli 500 članov vključenih v 17 Rotarakt klubov. Namen sklenitve tega Dogovora je povezati vse udeležence v aktivnosti s končnimi cilji

  • Zmanjševanjem rabe na vseh področjih, zmanjševanje vplivov na okolje s ciljem ohranjati in izboljševati kvaliteto zraka, zemlje, vode in kvalitete življenja.
  • Zmanjšanje/prepoved odlaganja plastike in odpadkov na zemljo in posledično v jezera, potoke, reke in v morja.
  • Prizadevanje za zaščito vodnih virov in vode, naša skupna naloga je, da bo pitna voda dostopna na pipi.
  • Do leta 2050 ne bo več plastične juhe v oceanih, morjih. Ne bo več plastičnih odpadkov v naših jezerih, rekah, gozdovih, parkih in ulicah.

 

Za projekt, ki ima cilj zmanjševanja porabe vode in spoznavanja vodnih virov in njihove zaščite smo se odločili, da v naše kraje pripeljemo projekt Vodni agent, ki ga Društvo vodna agencija izvaja že od leta 2012 v več kot 12 državah. Pri nas se bo izvajal pod imenom»Vodni agenti širše regije Zasavja od Litije do Radeč« . Glavni namen projekta je:

  • Izobraževanje o okolju in vodnih virih.
  • Ozaveščanje nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri.
  • Ozaveščanje racionalne rabe vode.

 

Do začetka druge polovice novembra 2022 bodo v razrede 3 ali 4 razredov montirali mini merilnike porabe vode. Učenci bodo skupaj z učitelji merili dnevno, tedensko mesečno porabo vode v razredu. Ob tem pa se učili pravilno in racionalno porabo vode. Rezultate bodo javljali preko ustreznih aplikacij v obdelavo. Porabo bodo lahko primerjali z drugimi razredi in šolami v Sloveniji in Evropi.

V aktivnosti obdelave podatkov se bodo vključili tudi učenci in profesorji STPŠ Trbovlje, ki bodo skupaj z Društvom Vodna agencija iskali različne načine predstavljanja rezultatov učencem 30 razredov Osnovnih šol, desetletnikov z otroškim navdihom in željo po učenju in varovanju okolja z racionalno uporabo vode. Učenci bodo na koncu šolskega leta postali Vodni agenti.

 

O nadaljnjih aktivnostih in rezultatih vas bomo redno obveščali.

 

 

 

 

 

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia