Menu

Dober Tek

 

VABILO

ńĆlanice Rotary cluba NIKEv okviru dobrodelnega projekta ¬ĽDober Tek¬ęvabimo v gibanje prijateljice, prijatelje in naŇ°e podpornike, da preko razlińćnih gibalnih aktivnosti, podpremo vkljuńćitev ńćim veńćjega Ň°tevila otrok. Sredstva bomo namenili otrokom, gibanju in zdravemu slogu in del, kot vsako leto bo namenjeno za Tabor ¬ĽGibaj in zmagaj¬ę.Tabor bo tudi letos potekal na Rogli, namenjen pa je mladim, razlińćnih starosti, razlińćnih gibalih spretnosti in iz razlińćnih socialnih okolij. Mladi bodo spoznavali zdrav Ňĺivljenjski slog, ob medsebojnih spodbudah pridobivali optimizem, izkuŇ°nje s sprejemanjem drugańćnosti ter ob doseŇĺenih uspehih razvijali pozitivno samopodobo.

Projekt zbiranja sredstev smo razdelile v tri obdobja od MARCA do MAJA 2021.

Vsak mesec bo v ospredju ena izmed gibalnih aktivnosti, podprta pa bo tudi s predavanjem strokovnjaka, ki bo dostopno za vse, ki boste tako in drugańće podprli naŇ° skupni projekt:

MAREC 2021

APRIL 2021

MAJ 2021

Teńćemo skupaj in se prebujamo v pomlad

Dihanje in sproŇ°ńćanje v naravi, sprehod s starejŇ°imi

Sprehodi in pohodniŇ°tvo- zdrav Ňĺivljenjski slog

Predavanje znanega tekaŇ°kega trenerja Urbana Praprotnika

 

Predavanje o ozaveŇ°ńćanju uńćinkov dihanja Ň°portnega filozofa dr. Milana Hosta

Predavanje o dobrem pońćutju in dobrem duŇ°evnem zdravju

 

Zakljuńćek projekta: zańćetek junija 2021

 

ńĆe bodo razmere dopuŇ°ńćale v Mostecu, z razlińćnimi gibalnimi aktivnostmi, sicer pa s skupno virtualno predstavitvijo

Na kakŇ°en nańćin lahko sodelujete?

-        Z donacijo od 30‚ā¨ podarimo kvalitetno Ň°portno majico DoberTek v vaŇ°i velikosti

-        Vsak mesec izvedite ńćim veńć gibalnih aktivnosti in jih objavite na naŇ°i FB strani, vse Ň°portne aktivnosti se bodo seŇ°tevale, najbolj aktivni bodo prejeli simbolińćna darila

-        NavduŇ°ite za aktivnosti prijatelje in znance

-        ҆irite dobro voljo in optimizem in bodite vzor za zdrav Ňĺivljenjski slog

-        Pomagajmo si z druŇĺenjem s starejŇ°imi, gremo na sprehode ali jih obiŇ°ńćemo

 

Ljubljana, februar 2021

 

Kako se nam lahko pridruŇĺite in sodelujete:

-        Donator 310‚ā¨ za tabor za enega otroka

-        Donator 500‚ā¨

-        Donator 100‚ā¨

-        Donacija 30‚ā¨ s Ň°portno majico DoberTek

-        Ste sponzor na FB in IG predavanjih, dogodkih z naslovi

  1. Teńćemo skupaj in se prebujamo v pomlad; marec 2021
  2. Dihanje in sproŇ°ńćanje v naravi, sprehod s starejŇ°imi; april 2021
  3. Sprehodi in pohodniŇ°tvo ‚Äď zdrav Ňĺivljenski slog; maj 2021

in

-        Sodelujete na FB https://www.facebook.com/RotaryDoberTek , IG

in sodelujete na naŇ°i predavanjih

-        Delite vaŇ°e gibanje in z #RotaryDoberTek objavite in delite dogodek, za izbrane objave nagrade

    DONACIJE na TRR SI56 0400 1004 8624 149 sklic 00 2021-03 CHAR DoberTek

 

 logodigitalna platforma   zaposlitev   tabori-logi 12  rotary-izobrazevanje-logo     Dohodnina                  Macedonia